عکس هوایی از نمای قدیمی بافت اطراف حرم مطهر به همراه جانمایی موقعیت مجتمع مجلل در نقشه‌

//عکس هوایی از نمای قدیمی بافت اطراف حرم مطهر به همراه جانمایی موقعیت مجتمع مجلل در نقشه‌

عکس هوایی از نمای قدیمی بافت اطراف حرم مطهر به همراه جانمایی موقعیت مجتمع مجلل در نقشه‌

عکس هوایی از نمای قدیمی بافت اطراف حرم مطهر به همراه جانمایی موقعیت مجتمع تجاری واقامتی مجلل در نقشه‌های Google


توجه خاص مردم به زیارت بارگاه امام هشتم علیه السلام و حضور گسترده تر آنان در شهر مقدس مشهد رویکرد عظیمی بود که تحولی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا علیه السلام ایجاد نمود و ضرورت رسیدگی به این محدوده را چندین برابر ساخت.

مجتمع تجاری اقامتی مجلل با توجه به موقعیت مکانی آن که در عکس Google Map و عکس هوایی Google earth نمایش داده شده است، فضایی ایده آل جهت کسب و کار را در اطراف حرم مطهر ایجاد کرده است.

همانطور که در موقعیت کنونی برج مجلل نسبت به پروژه های مجاور نمایش داده شده است این پروژه با فاصله ای کمتر از ۵ دقیقه تا حرم مطهر امام رضا (ع) از نزدیک ترین مجموعه های تجاری اقامتی به حرم مطهر می باشد.‌

توسط |2019-10-11T19:43:18+00:00اکتبر 11th, 2019|News|