اسامی برندگان اولین پنج شنبه های طلایی مجلل

//اسامی برندگان اولین پنج شنبه های طلایی مجلل

اسامی برندگان اولین پنج شنبه های طلایی مجلل

🔸اسامی برندگان اولین پنج شنبه های طلایی مجتمع تجاری و اقامتی مجلل🔸

۱) آقای مفیدی
۲) عبدالله عزیزی
۳) منصور گوهری
۴) محبوبه فتاح پور
۵) جواد کرانی
۶) جواد بابایی
۷) فاطمه کار آزما

💠مجتمع تجاری و اقامتی مجلل 💠

توسط |2020-03-02T19:06:52+00:00مارس 2nd, 2020|دسته‌بندی نشده|